Overblijven - Gratis TSO

 
Wij organiseren de tussenschoolse opvang (TSO) op onze school in eigen beheer.
De leerlingen eten in de groep met de eigen leerkracht en gaan daarna lekker even buitenspelen onder toezicht van ouders.

De voordelen van deze manier van overblijven zijn o.a.
* Kwaliteit van TSO door goede pedagogische begeleiding en toezicht van leerkrachten tijdens het overblijven;
* Meer rust en duidelijkheid voor de leerlingen;
* Geen onnodig verlies van onderwijstijd, door overdracht van overblijfkrachten naar leerkrachten;
* Er zijn geen kosten verbonden aan het overblijven, kinderen moeten alleen zelf zorgen voor hun eten en drinken.