Team - Het Facet


Hannie Dierx
leerkracht, hoogbegaafdheidsspecialist
hanniedierx@rbobdekempen.nl
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag , vrijdag

Hellen van Griensven
leerkracht, hoogbegaafdheidsspecialist
hellenvangriensven@rbobdekempen.nl
donderdag, vrijdag

Ilona Schungel
leerkracht, hoogbegaafdheidsspecialist
ilonaschungel@rbobdekempen.nl
maandag, dinsdag, donderdag

Pauline Bisseling
leerkracht, hoogbegaafdheidsspecialist
paulinebisseling@rbobdekempen.nl
dinsdag, woensdag, donderdag

Ilse Maas
vakleerkracht bewegingsonderwijs, motorische remedial teacher,
Rots en Water trainer
i.maas@rbobdekempen.nl
maandagmiddag

Dieneke Berends
Locatiedirecteur
directie@obsdebelhamel.nl