Team - Het Facet


Hannie Dierx
leerkracht, hoogbegaafdheidsspecialist
hanniedierx@rbobdekempen.nl
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag , vrijdag

Hellen van Griensven
leerkracht, hoogbegaafdheidsspecialist
hellenvangriensven@rbobdekempen.nl
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Ilona Schungel
leerkracht, hoogbegaafdheidsspecialist
ilonaschungel@rbobdekempen.nl
maandag, dinsdag, woensdag

Pauline Bisseling
leerkracht, hoogbegaafdheidsspecialist
paulinebisseling@rbobdekempen.nl
maandag, woensdag, donderdag, vrijdag

Ron Roest
Leerkracht
ronroest@rbobdekempen.nl
donderdag en vrijdag

Ilse Maas
vakleerkracht bewegingsonderwijs, motorische remedial teacher,
Rots en Water trainer
i.maas@rbobdekempen.nl
dinsdagmiddag
 
Dieneke Berends
Locatiedirecteur
directie@obsdebelhamel.nl