Het Facet

Niet zo maar een school.


Welkom
Het Facet verzorgt basisonderwijs aan hoogbegaafde kinderen die in het reguliere onderwijs niet voldoende tot hun recht komen en soms zelfs vastlopen.

Het Facet is samen met De Belhamel gevestigd in Integraal Kind Centrum (IKC) Dommelen. IKC Dommelen is een wijkvoorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Een plek waar kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving leren, spelen, zich ontwikkelen en elkaar ontmoeten. Een allesomvattend speel-en leercentrum voor kinderen vanaf de geboorte tot de middelbare schooltijd.